slimwinkeltje.nl
(B14003)

Ik kan het- werkboek- Jessica van der Spek

9,95

Meer dan 20.000 kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar zijn hoogbegaafd. Naast het feit dat deze kinderen allerlei kenmerken hebben als nieuwsgierigheid, snelle taalontwikkeling, goed geheugen, veel interesses en een sterk doorzettingsvermogen, zijn ze vaak ook perfectionistisch. En het is dit perfectionisme dat veelvuldig tot faalangst leidt.

Over hoogbegaafdheid is al veel geschreven, evenals over faalangst. De combinatie echter, heeft nooit veel aandacht gekregen. De oorzaak en aanpak van de faalangst ligt bij deze kinderen net even anders dan bij gemiddeld begaafde kinderen. Daarom heeft Jessica van der Spek onderzoek gedaan, onder supervisie van het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek van de Radboud Universiteit en de European Council of High Ability naar deze combinatie. Dit heeft geleid tot twee uitgaven: een voor de ouders, leerkrachten, orthopedagogen en psychologen en een voor de kinderen zelf.

In Ik kan het! - een werkboek voor de kinderen zelf - leert de lezer wat faalangst is en hoe hij of zij dit bij zichzelf kan herkennen. Tevens wordt uitgelegd waar faalangst vandaan komt en ontdekt het kind hoe het bij hem of haar ontstaan is. Vervolgens wordt aandacht besteed aan anders leren denken en ontspanning.

Samen met je kunt het! een aanbieding voor 19,95😃

Extra informatie


Recensie(s)

Werkboek voor faalangstige hoogbegaafde kinderen op de basisschool dat verschijnt naast de uitgave 'Je kunt het!'* waarin vooral de theorie voor ouders en leerkrachten behandeld wordt. In dit werkboek met veel invuloefeningen wordt het kind zelf aangesproken. Eerst worden de symptomen van faalangst besproken, waarna oefeningen worden gemaakt, onder meer aan de hand van de 4 G’s (gebeurtenis, gedachten, gevoelens, gedrag). De laatste oefeningen zijn vooral fysiek van aard, zoals ademhalings- en ontspanningsoefeningen. Eenvoudige zwart-witte lijntekeningen verluchtigen de tekst die gemakkelijk te volgen is voor de doelgroep. De uitgave heeft een spiraal buiten de band. Voor de vormgeving is een blauwe steunkleur gebruikt. De vele invuloefeningen zullen gekopieerd moeten worden, wil het bruikbaar zijn voor bijvoorbeeld school. Onder begeleiding te gebruiken, vanaf ca. 8 t/m 12 jaar.

Mac Steenaart