slimwinkeltje.nl
(L13001)

Rotaspel

39,00

Dit product is tijdelijk niet leverbaar

Kraak de taalcode! Logisch redenerend leren lezen! Voor kinderen die uit zichzelf leren lezen of starten met leren lezen! Dit spel is door een professional op dit vakgebied ontwikkeld en leert kinderen op een speelse wijze voor te bereiden op het leren lezen. Dit door eenvoudige woorden voortdurend en in vele varianten met elkaar te vergelijken. Vrij snel ontdekken beginnende lezertjes dan dat datgene wat in verschillende woorden gelijk klinkt, ook hetzelfde letterteken heeft. En ook het omgekeerde geldt: wat met dezelfde letter geschreven wordt, klinkt eveneens gelijk. Zo begrijpen kinderen veel gemakkelijker hoe het lezen in elkaar zit. Geen zorg meer over hoe te begeleiden als uw kind uit zichzelf wil leren lezen, met deze methode kan dit op een speelse en verantwoorde manier gebeuren. Het rotaspel is niet methode gebonden en kan dus prima vooraf aan de methode veilig leren lezen worden gebruikt. Kijkt u voor meer uitleg en de didactische onderbouwing op www.rotaspel.be Het Rotaspel is een zelfcorrigerend vraag- en antwoordspel dat kinderen wil helpen bij het voorbereidende lezen zodat ze het op een goede manier aanleren. De vijf verschillende speelboekjes zijn bij de prijs inbegrepen. Alleen het werkboekje is een extraatje van 5 euro.

Als een kind in de school de vijf boekjes invult, kan het volgende kind deze vijf boekjes niet meer gebruiken. Daarom kun je het best in de klas af spreken dat kinderen niet in de vijf boekjes, die bij het spel horen, schrijven. In plaats daarvan krijgt ieder kind een persoonlijk werkboekje dat alle bladzijden bevat, en alleen die, uit de vijf werkboekjes waarop iets moet ingevuld worden. Het werkboekje bevat niet de speelbladen. Voor ouders is het niet nodig om extra werkboekjes aan te schaffen, tenzij er meerdere kinderen met het rotaspel willen spelen, dan koop je voor elk kind nog een werkboekje.
Kortom: de vijf boekjes bij het spel kunnen moeilijk
afzonderlijk aangeboden worden. Het werkboekje wel.

Extra informatie

Dit spel helpt kinderen op een speelse wijze bij alles wat met voorbereidend lezen te maken heeft. Nee, niet door woordjes vanbuiten te leren, wel door voortdurend woorden met elkaar te vergelijken en hierbij te letten op wat gelijk is, en wat verschilt. Hierdoor ontdekt uw zoon of dochter vrij vlug dat datgene wat hetzelfde gedrukt staat, ook hetzelfde klinkt. En ook het omgekeerde geldt: wat met dezelfde letterteken geschreven wordt, klinkt eveneens gelijk. Zo begrijpen kinderen veel gemakkelijker hoe het lezen in elkaar zit. Deze werkwijze helpt hen na te denken over wat ze telkens in de vele woordjes horen en zien, en doet voortdurend een beroep op. En wat je kan beredeneren, hoef je echt niet vanbuiten te leren. En er is toch zoveel dat je door juist na te denken reeds kan ontdekken. Veilig. Bij het Rotaspel komen geen zogenaamde 'globaalwoorden' (dat zijn woorden die vooraf moeten vanbuiten geleerd worden) voor. Daarom ondersteunt het Rotaspel op een veilige wijze het voorbereidend lezen bij elke leesmethode. Alle materiaal werd jarenlang uitgeprobeerd met kinderen van een derde kleuterklas en van een eerste leerjaar. We hielden rekening met de inbreng en de aanvullingen van zovele vakmensen. Klankzuiver. Alle woorden die in het Rotaspel voorkomen zijn zo veel mogelijk klankzuiver: dit betekent dat elke letter in het woord zijn eigen naam behoudt. Zulks is b.v. niet het geval in het woordje 'bed'. Hier klinkt de eind- 'd' als een 't', we zeggen eigenlijk 'bet'. Daarom vermijden we zulke woorden bij het voorbereidende lezen. Geen alfabet. De letters worden steeds benoemd zoals ze in de woorden klinken, niet zoals in het alfabet. Zo hakken we het woord 'raam' in de stukjes die klinken als 'r', 'aa', en 'm'. We hakken 'raam' dus niet als 'er', 'aa' en 'em'. Wie als begeleider zulks toch doet, brengt kinderen echt in moeilijkheden. 'Er', 'aa' en 'em' geven het woord 'eraaem', en wat dat voor iets mag zijn, dat is verre van duidelijk. 54 prenten. We maken gebruik van slechts vierenvijftig prenten die allen tot de leefwereld van het kind behoren. Ze staan afgebeeld op de doos, en achteraan op elk boekje, samen met hun bijhorend gedrukt woord. Het is niet slecht om ze vooraf even met uw kind te benoemen. Zo kan je als kind b.v. nagaan of de woorden 'huis' en 'muis' achteraan rijmen. Dat doe je door ze traag uit te spreken, jezelf hierbij aandachtig te beluisteren, terwijl je de gedrukte woorden bekijkt, en in ons boekje ook telkens invult of je gelijkenis hoort en ziet. Als je de prent 'huis' evenwel als 'villa' benoemt, en de 'muis' als 'rat', ja, dan kom je bij het vergelijken van beide woorden met elkaar toch tot een heel ander resultaat. De doos De doos bevat vijf boekjes van elk 20 bladzijden, samen met het rotaspel. In boekje 1 hebben we aandacht voor woorden met een gelijk eindrijm: woorden als 'haas' en 'vaas'. Kinderen verklanken een aantal prenten, beluisteren ze en gaan na of ze al dan niet rijmen, ze vergelijken hierbij ook de gedrukte woordbeelden met elkaar. Bekijk hier de handleiding van boekje 1. In boekje 2 doen we dit alles nog eens over, nu hebben onze woorden echter een gelijk beginrijm; woorden dus als 'haas' en 'haan'. Ook hier ontdekken onze toekomstige lezertjes via heel wat gevarieerde oefeningen de gelijkenissen en verschillen in deze woordparen. Bekijk hier de handleiding van boekje 2. Boekje 3 vervolledigt de gevolgde weg door nu woorden te laten vergelijken met een gelijk begin- en eindstukje, woorden zoals b.v. 'haas' en 'huis' . Kinderen begrijpen nu veel beter de 'geledingen' in een woord en ontdekken spelenderwijs de naam van de verschillende stukjes waaruit een woord bestaat. Bekijk hier de handleiding van boekje 3. Boekje 4 geeft diverse oefeningen waarin woordparen uit de vorige boekjes met elkaar gecombineerd worden. Kinderen zoeken naar de onderlinge gelijkenissen en verschillen in woordgroepjes als "maan, haan en haas" of "huis , haas en vaas" en dit weer in heel wat varianten. Bekijk hier de handleiding van boekje 4 Boekje 5 tenslotte brengt alle verworven inzichten uit de vorige boekjes op een speelse wijze bij elkaar, en gaat ook weer een stapje verder. Kinderen hebben er nu geen moeite meer om de gelijkenissen in klank- en schriftbeeld te ontdekken in woorden als "haas, vos, muis" en aan de hand van een prentenreeks reeds eenvoudige zinnetjes te verklanken, en dit zonder dat ook maar een letter echt gememoriseerd hoeft te zijn. Bekijk hier de handleiding van boekje 5. En met dit alles werd de 'code' die in de taal verborgen zit, echt 'gekraakt'.