slimwinkeltje.nl
(B13051)

Bzzz - Marieke Nijmonting

13,90

Bzzz is een Boek Zonder Zinnen, zodat je die Zelf kunt maken. Er Zoemt een verhaal. Een spannend verhaal, waarvan jij de verteller bent. Dit boek is in de eerste plaats een boek voor kinderen zelf. Om er plezier aan te beleven. Om fantasie de vrije loop te laten en steeds weer een nieuw verhaal te verzinnen. Maar ouders, leraren en therapeuten kunnen het boek ook gebruiken om met kinderen te praten over hun wensen, angsten en ervaringen. Achter in het boek staan vragen die daarbij kunnen helpen. Met als uiteindelijke vraag: Wat zegt het verzonnen verhaal over jezelf? 

Extra informatie

Recensie(s) Dit vrij grote vierkante prentenboek zonder tekst biedt kinderen de mogelijkheid om een eigen invulling te geven aan de illustraties, met als resultaat dat een verhaal telkens weer anders kan worden. Het stimuleert de interactie tussen volwassene en kind, laat fantasie de vrije loop en kan eveneens gebruikt worden door ouders en therapeuten om met kinderen te praten over hun ervaringen of angsten. In het begin en aan het eind van het boek wordt een situatie uitgebeeld van een spelend kind door middel van paginavullende zwart-wittekeningen en gekleurde details op wit papier. De fantasiewereld waarin het kind terechtkomt, wordt weergegeven door kleurrijk geschilderde illustraties op een gekleurde achtergrond. Een opmerkzame bij vliegt als een rode draad door het verhaal. Tot slot wordt op de laatste pagina's de opzet van het boek verduidelijkt, aangevuld met hulpvragen en de mogelijkheid tot het naspelen ervan. De auteur/illustrator schrijft kinderboeken, toneelstukken en studieboeken voor therapeuten. Daarnaast is zij docente psychosociale therapie. Vanaf 3 jaar. S.E. van Zonneveld