slimwinkeltje.nl
(A13001)

Alle katten hebben Asperger - K. Hoopmann

14,95

Ontroerend, vol humor en informatief: Alle katten hebben Asperger laat de mooie en moeilijke kanten zien van het opvoeden van kinderen met autisme. De lezer krijgt door dit boek informatie over het syndroom van Asperger en zal ook de positieve kanten ervan kunnen zien. De geweldige foto's tonen de kenmerken die veel mensen met Asperger hebben op een aandoenlijke manier. Ook voor kinderen zelf een goed psychoeducatie boek. Samen lezen heeft de voorkeur, zodat erover gepraat kan worden en uitleg kan worden gegeven.

Extra informatie

Recensie

Dit boekje verschijnt goed getimed in een periode van grote belangstelling voor het dier in zijn algemeenheid, maar vooral ook voor specifieke gedragskenmerken. Wat hebben wij mensen veel gemeen met het dier! Heel treffend typeert Hoopmann het gedrag van katten met gedragskenmerken van jonge mensen die lijden aan het autisme-spectrumsyndroom van Asperger. Kenmerken van Asperger zijn bijvoorbeeld onhandige motoriek, moeite met het inschatten en begrijpen van sociale situaties, onvoldoende empathie naar anderen toe en neigingen tot obsessief gedrag. Met enige fantasie onzerzijds herkennen we in het gedrag van katten opvallend gedrag dat doet denken aan Aspergergedrag. Het bijzondere van dit mooi geillustreerde en instructieve boekje is dat het je leert zien, herkennen en zo begrip kunt opbrengen voor zowel het kattengedrag als de gedragingen van lijders aan Asperger. De auteur is er goed in geslaagd begrip voor het eigenaardige van mens en dier te kweken aan de hand van knappe en tot de verbeelding sprekende kleurenfoto's. De teksten zijn zeer beknopt, aanduidend, maar in bijzondere zin voldoende; vooral de beelden spreken voor zich en wekken sympathie en begrip voor mens en dier. Drs. H. Menkveld (NBD|Biblion recensie)