slimwinkeltje.nl
(B13077)

De begeleiding van hoogbegaafde kinderen - James T. Webb/ Elizabeth A. Meckstroth / Stephanie S. Tolan

39,95

Dit product is tijdelijk niet leverbaar

Vernieuwde versie!

De begeleiding
van hoogbegaafde kinderen - herziene editie

James T. Webb, Janet L. Gore, Edward E. Amend en Arlene
R. DeVries (Nederlandse vertaling en bewerking: Karel Jurgens)

Wereldwijd het
meest gelezen en hoogst gewaardeerde boek over de opvoeding van getalenteerde,
creatieve en begaafde kinderen, geschreven vanuit het wetenschappelijk
gefundeerde inzicht dat het emotionele welbevinden het meest bepalend is voor
de levensloop en het levensgeluk van hoogbegaafde kinderen.

Ouders die ontdekken dat hun kind hoogbegaafd is, zijn
niet altijd blij en trots. Ze voelen zich soms voor een zware taak gesteld. Dit
boek biedt hen talloze suggesties om hun kinderen te helpen om een goed
zelfbeeld te ontwikkelen.

Professionals, zoals leerkrachten, leerlingbegeleiders en
pedagogen, kunnen veel bijdragen aan een gezond zelfrespect en voldoende
zelfvertrouwen van hoogbegaafde kinderen. Dit boek biedt hen daartoe veel
inzicht in het gevoelsleven en de gedachtenwereld van hoogbegaafde kinderen.

De begeleiding van hoogbegaafde kinderen is het meest
complete boek over het opvoeden van hoogbegaafde kinderen. Het zet de lezer aan
tot nadenken en vermijdt de valkuil van ogenschijnlijk eenvoudige oplossingen
die hooguit voor korte tijd werken. Omdat het om een zeer heterogene groep
kinderen gaat, zullen hun opvoeding en begeleiding altijd maatwerk vragen.

De oorspronkelijke uitgave A Parent’s Guide to Gifted
Children is een bewerking van het in de Verenigde Staten bekroonde boek Guiding
the Gifted Child. Het volgt grotendeels dezelfde opzet, met hoofdstukken over
tien belangrijke opvoedingsonderwerpen, en is aangevuld met vier hoofdstukken
met praktische informatie over hoogbegaafde kinderen met een bijkomende
diagnose, signalering van hoogbegaafdheid op school, onderwijs voor
hoogbegaafde kinderen en het vinden van passende professionele hulp en
begeleiding.

De auteurs en de vertaler zijn erkende deskundigen uit de
praktijk van de begeleiding van hoogbegaafde kinderen. In deze vertaling is de
tekst waar nodig aangepast aan de situatie in Nederland.

 Inhoud  -Voorwoord -Inleiding

1 Hoogbegaafd, wat betekent dat?

2 Kenmerken van hoogbegaafde kinderen

3 Communicatie: de sleutel tot relaties

4 Motivatie, enthousiasme en onderpresteren

5 Grenzen stellen en het aanleren van zelfdiscipline

6 Intensiteit, perfectionisme en stress

7 Idealisme, teleurstelling en depressie

8 De omgang met leeftijdgenoten en vrienden

9 Verhoudingen binnen het gezin

10 Individualiteit en morele ontwikkeling

11 Uitdagingen van het moderne ouderschap

12 Kinderen met een dubbele last

13 Signalering van hoogbegaafdheid op school

14 Op zoek naar passend onderwijs

15 Op zoek naar professionele hulp

Bijlage 1: Adressen Bijlage 2: Aanbevolen boeken

 

352 pagina's; aanvullende literatuurlijsten apart te
downloaden op www.vangorcum.nl

http://www.vangorcum.nl/Bestanden/WEBB_Aanbevolen%20literatuur.pdf

http://www.vangorcum.nl/Bestanden/WEBB_Literatuur.pdf
(Engelstalig)

 

 

 

 

Extra informatie

Recensie(s) In dit boek rond het thema hoogbegaafde kinderen wordt het accent gelegd op de ontwikkeling van de emotionele intelligentie en de rol die de ouders hierbij kunnen vervullen. De opbouw is in drieen. In deel 1 wordt een overzichtsbeeld gegeven van (hoog)begaafdheid inclusief de mythen en stereotypen over deze kinderen. Ouders krijgen handreikingen hoe bijvoorbeeld om te gaan met stress en het vergroten van zelfvertrouwen. In het tweede deel wordt een overzicht gegeven van de gespreksgroepen (de materie is een weerslag van een Amerikaans programma waarin in gespreksgroepen met ouders allerlei onderwerpen de revue passeerden) en de uitkomsten daarvan, waarna in het derde deel wordt besloten met een drietal bijlagen (waaronder boeken en adressen). Het taalgebruik is niet altijd even gemakkelijk. De voorbeelden daarentegen zullen geinteresseerde ouders (zij vormen vooral de doelgroep) zeker boeien vanwege de herkenning in de ervaringen. Waar nodig zijn Amerikaanse gegevens door de Nederlandse vertalers (zelf onderzoekers op dit gebied) vervangen door Nederlandse gegevens.