slimwinkeltje.nl
(B13022)

Het puberende brein - Eveline Crone

17,95

Dit product is tijdelijk niet leverbaar

Waarom verslapen pubers zich zo vaak? Waarom zijn zij het ene moment zo volwassen en het volgende moment zo onmogelijk? Waar komt die tegenstrijdigheid vandaan tussen verantwoordelijk gedrag en ondoordachte en risicovolle keuzes? Kunnen zij eigenlijk wel zelfstandig plannen? En hoe komt het dat juist adolescenten vaak uitblinken in sport, kunst en creativiteit? De adolescentie is een unieke periode waarin de hersenen zich nog volop ontwikkelen. In Het puberende brein beschrijft Eveline Crone wat er de laatste jaren is ontdekt over de hersenen van adolescenten. Zij legt op basis van deze recente inzichten uit waar de emotionele stormen vandaan komen, waarom de mening van vrienden opeens veel belangrijker wordt dan die van ouders, en wat we van adolescenten kunnen verwachten op school. De adolescentie is niet alleen een tijd van risico's en grenzen, maar ook van unieke mogelijkheden. Het puberende brein is interessant voor iedereen die kinderen in de adolescenten-leeftijd heeft of zich nog goed kan herinneren hoe het was om adolescent te zijn. 

Extra informatie

Recensie(s) De auteur, ontwikkelingspsychologe, deed promotieonderzoek naar de manier waarop jongeren beslissingen nemen en stelde vast dat de zich ontwikkelende structuur van de hersenen daarbij een doorslaggevende rol speelt. In dit boek wordt de adolescentie dan ook belicht vanuit de vele veranderingen in de ontwikkeling en organisatie van de hersenen die in deze periode plaatsvinden en die op hun beurt door hormonale veranderingen worden teweeg gebracht. Bij het overzicht van de veranderingen die in de adolescentie aan de orde zijn en van de hersenfuncties die daarbij een rol spelen, komen achtereenvolgens het lerende, emotionele, sociale en creatieve brein aan de orde. Neuropsychologisch onderzoek heeft de afgelopen jaren een grote vlucht genomen. Doel van dit boek is de wetenschappelijke kennis die dit soort onderzoek heeft opgeleverd over het zich ontwikkelende brein, toepasbaar te maken in praktijksituaties, zoals bij opvoeding en onderwijs. Interessante en toegankelijke literatuur voor lezers die professioneel of anderszins met adolescenten te maken hebben. Met een aantal afbeeldingen in zwart-wit, een literatuuropgave en register.

Drs. N.P. Aders