slimwinkeltje.nl
(B14012)

Mijn kind een kanjer! - Herberd Prinsen

24,95


Tom van twaalf is een aardige maar erg aanwezige jongen. Hij zoekt voortdurend contact. Bijvoorbeeld met zijn beide zussen. Alleen doet hij dat vreselijk onhandig: hij is te ruw, bedenkt 'leuke' dingen die zij helemaal niet leuk vinden, verstoort hun spel. En begrijpt er niets van als ze hem vervolgens de wind van voren geven. Zijn ouders voelen zich vaak machteloos. Tom heeft een probleem: hij gedraagt zich sociaal onhandig. Niet alleen thuis, ook daarbuiten, zoals op school. Hij loopt het risico dat hij een negatief zelfbeeld ontwikkelt; faalangst en agressie liggen op de loer. Andere sociaal onhandige kinderen kunnen weer ander gedrag vertonen, maar één ding hebben ze gemeen: ze vinden het moeilijk de verwachtingen van hun omgeving juist in te schatten. Goede sociale vaardigheden spelen een enorm belangrijke rol in ons leven. Ze zijn nodig om succesvol te kunnen zijn, zowel in persoonlijke als in zakelijke relaties. Daarom is het zo belangrijk sociaal onhandig gedrag bij kinderen tijdig te onderkennen en tijdig actie te ondernemen.

Dit praktische boek is geschreven voor ouders die zich zorgen maken over het sociale gedrag van hun kind. De kern van dit boek is: Hoe herken je sociaal onhandig gedrag? Hoe maak je het bespreekbaar? Wat kun je er samen aan doen? Mijn kind een kanjer geeft antwoorden op deze en andere vragen. Het biedt oefenmateriaal in de vorm van praktische handvatten, tips en oefeningen, die alle hun effectiviteit in de praktijk bewezen hebben.

Herberd Prinsen is als trainer /adviseur werkzaam voor het onderwijs en organisaties in het bedrijfsleven. Hij heeft een ruime ervaring op onderwijsgebied. Herberd was 10 jaar leerlingbegeleider/counselor en was tot begin 2009 actief als docent biologie en mens & maatschappij. Daarnaast is hij een eclectisch werkende Contextueel & EMDR therapeut. Herberd is auteur van diverse boeken.
Recensie(s)

Kinderen (en volwassenen) groeien van erkenning. Dat is een van de kerngedachten uit dit boek, waarbij het gaat om de ontwikkeling van sociale vaardigheden bij kinderen van tien tot achttien jaar. Een kind dat bijvoorbeeld gepest wordt, heeft vaak een verkeerd zelfbeeld, namelijk dat het er weinig toe doet; dat het eigenlijk niet de moeite waard is. Met voorbeelden uit de praktijk wordt duidelijk gemaakt wat sociale vaardigheden zijn en hoe sociaal onhandig gedrag veranderd kan worden. Oefeningen, via ouders of docenten, maar ook voor een gedeelte vanuit het boek gericht op de jongeren zelf, vormen dan een handleiding. Om deze goed te kunnen volgen, is wel een zekere deskundigheid nodig. Ook moeten begeleiders en kinderen gemotiveerd zijn om te veranderen. Samenwerking tussen kind, ouders en school is daarbij zeer gewenst. Ook vergt het discipline om met de oefeningen bezig te blijven. Belangrijk is verder dat gevoelens en gedachten, in de beschermende omgeving van school en huis, op schrift of mondeling bespreekbaar worden gemaakt. Alles bij elkaar gaat het hier om geen eenvoudige zaak.

M.C. van Mook-van Gils