slimwinkeltje.nl
(B13024)

Ik ben trots op je - Oplossingsgericht communiceren voor ouders en professionals - Ben Furman

16,95

Dit product is tijdelijk niet leverbaar

Oplossingsgericht communiceren voor ouders en professionals In deze uitgave, gebaseerd op de principes van Kids' Skills, vertelt Ben Furman welke vaardigheden ouders en andere - al dan niet professionele - opvoeders, nodig hebben om oplossingsgericht te communiceren met kinderen. Met de zeer bruikbare hulpmiddelen, tips en sprekende voorbeelden in dit boek zal het contact tussen jou en het kind verbeteren, waardoor jullie op een positievere manier met elkaar leren omgaan. De onderwerpen die in vijf hoofdstukken aan de orde komen, zijn: * Complimenteren en aanmoedigen, het geven van positieve feedback. * Communiceren met kinderen in situaties waarin je iets van het kind wilt. * Het versterken van de samenwerking tussen volwassenen rondom het kind. * Niet denken in problemen, maar in vaardigheden die aangeleerd of verbeterd moeten worden. * Het kind coachen bij het nemen van verantwoordelijkheid voor zijn of haar daden. Het doel van deze uitgave is om de ouders en verzorgers meer zelfvertrouwen te geven in hun rol als opvoeder, en hen ervan te overtuigen dat opvoeden zowel inspirerend als heel leuk kan zijn. Ik ben trots op je! staat vol met praktijksituaties en voorbeelden van oplossingsgericht communiceren. 

Extra informatie

Recensie(s) In dit boek zet Ben Furman uiteen welke vaardigheden ouders en andere opvoeders nodig hebben om oplossingsgericht met kinderen te communiceren. Zijn methode is gebaseerd op de principes van Kids Skills. In vijf hoofdstukken worden vijf verschillende aspecten aangepakt: complimenteren en aanmoedigen; kinderen laten luisteren met behulp van de vijf-vinger-geheugen-regel; het versterken van samenwerking tussen volwassenen; omgaan met problemen en moeilijkheden; reageren op ongepast of onacceptabel gedrag van het kind. Aan het begin van elk hoofdstuk wordt een inleiding gegeven. Voor in het boek inhoudsopgave; achter in het boek is een samenvatting te vinden, alsmede een literatuuroverzicht en materiaaloverzicht. Kleurrijke lay-out met veel tekstkaders en enkele tekeningen.

M. Dahmen