slimwinkeltje.nl
(B13061)

Hoogbegaafdheid een gave? - Ine Nederstigt

10,90

Dit product is tijdelijk niet leverbaar

Opgroeien en groot worden doe je niet alleen op school of alleen thuis. Het gedrag van kinderen op school wordt be�nvloed door huiselijke omstandigheden, het gedrag thuis door zaken die op school spelen. De zorg voor een evenwichtige sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen is dan ook een verantwoordelijkheid van school en ouders samen. Alleen door oog te hebben voor elkaars rol en door uitwisseling van wederzijdse kennis en ervaring kan het kind optimaal begeleid worden. Doelbewust samenwerken met wederzijds respect. Dat staat centraal in deze nieuwe publicatiereeks. 

Extra informatie

Recensie(s) In dit deeltje uit de themaserie 'Een zorg van school en van thuis' gaat men in op het zeker bij ouders populaire onderwerp 'hoogbegaafdheid'. De auteur richt zich echter in dit boek vooral op teams van de basisschool. In het eerste deel wordt ingegaan op de kenmerken en de planmatige aanpak van de problemen die hoogbegaafde leerlingen ervaren op school. Deze aanpak wordt uitgewerkt in signalering, diagnostiek en een aanpak aan de hand van suggesties die al succesvol zijn gebleken. In het tweede deel wordt kort ingegaan op de signalering en diagnose die ouders kunnen wijzen op hoogbegaafdheid van hun kind. De samenwerking tussen ouders en school komt eveneens kort terug in deel drie. Het boekje ziet er verzorgd uit, het taalgebruik is niet moeilijk. Het zal het beste tot z'n recht komen op basisscholen, maar voegt weinig nieuws toe aan al bestaande informatieboekjes over dit thema.

Mac Steenaart