slimwinkeltje.nl
(MS13004)

Plustaak Rekenen

129,50

Dit product is tijdelijk niet leverbaar

Plustaak Rekenen Nieuw d� rekenuitdaging voor de betere leerlingen Plustaak Rekenen verschijnt in twee fasen. Serie A met de boekjes 2 t/m 8 in januari 2013 (handleidingen in april 2013), serie B met de overlappende boekjes 2/3 t/m 8+ later in 2013. Voor de meest pientere en snelle kinderen van groep 2 t/m 8. Leuke, prikkelende en zinvolle opdrachten. Zeer geschikt voor zelfstandig werken. Niet vooruitlopend op de leerstof. Snel bestellen Algemene informatie Voor de meest pientere en snelle leerlingen Plustaak is bestemd voor de 10 tot 25% beste rekenaars van elke groep. Deze pientere en snelle leerlingen kunnen vaak wel wat extra werk gebruiken en hebben meer uitdaging nodig. De opdrachten in Plustaak lopen n�et vooruit op de leerstof, maar bieden een verbreding en verrijking van het aanbod in de methode. Plustaak kan naast iedere methode worden ingezet. Uitdagende opdrachten Een werkboek bevat 32 leuke gevarieerde taken met verschillende opdrachten per taak. Een taak bestaat uit een basisopdracht met een aantal variaties daarop. De opdrachten binnen de taak worden steeds moeilijker. Gemiddeld doen de kinderen een half uur over ��n taak. Plustaak Rekenen is er voor de groepen 2 t/m 8. Niet vooruitlopend op de leerstof Voor de betere leerlingen is het belangrijk dat ze niet los van de methode vooruit gaan lopen op de leerstof. Dit zorgt in een later stadium voor verveling en daarmee verplaats je het probleem. Plustaak biedt een verbreding en verrijking van het aanbod in de methoden, met andere leerstof en andersoortige opdrachten. Kenmerken Zeer geschikt voor zelfstandig werken Met Plustaak kunnen kinderen zelfstandig aan de slag. Als ze klaar zijn, kunnen ze met het antwoordenboekje hun werk zelf controleren. Toch is het goed om regelmatig het werk te bekijken, te evalueren en opdrachten door te spreken. Dit houdt de leerlingen gemotiveerd en het leereffect neemt toe. Beknopte handleidingen Plustaak Rekenen Nieuw biedt naast het antwoordenboekje voor zelfstandig nakijken ook een beknopte handleiding per werkboekje. In deze handleiding vindt u de domeinen en doelen per taak, een toelichting van de opgaven en suggesties voor begeleiding, nabespreking en extra opdrachten. Sluit aan op de criteria voor verrijkingsmateriaal van het SLO SLO stelt het volgende: Het aanbieden van aanvullende leerstof is alleen zinvol wanneer deze leerstof aan bepaalde criteria voldoet. Plustaak Rekenen Nieuw voldoet aan de door SLO gestelde criteria, zoals: een beroep doen op creativiteit, een hoog abstractieniveau, een hoge mate van complexiteit, een beroep doen op de zelfstandigheid van de leerling, etc. Differentiatie Differentiatie tussen betere leerlingen Ook tussen betere leerlingen bestaan verschillen. De overlappende boekjes van Plustaak bieden nog meer mogelijkheid tot differentiatie. Zo kan een plusleerling uit groep 7 met werkboek 6/7,7 of 7/8 aan de slag. Daarnaast lopen de opdrachten in ieder boekje op in moeilijkheid. Bovendien biedt de handleiding suggesties voor een extra opdracht voor leerlingen die altijd snel klaar zijn. Toetsing en evaluatie Kinderen kunnen met Plustaak helemaal zelfstandig aan de slag. Met de antwoordenboekjes kunnen ze zelf de opdrachten nakijken. Toch is het goed om regelmatig het werk te bekijken, te evalueren en af en toe een opdracht door te spreken. In de handleiding vindt u suggesties voor begeleiding en nabespreking. Zo blijft u op de hoogte van het werk en de vooruitgang van uw leerlingen. 

Extra informatie

Plustaak Rekenen Nieuw: rekenuitdaging voor de betere leerlingen Uitdagingen voor betere rekenaars nader bekeken Uit een publicatie van Expertis Onderwijsadviseurs* blijkt dat sterke rekenaars naast goed te kunnen onthouden, begrijpen en toepassen ook uitblinken op het niveau van analyseren, evalueren en cre�ren. Op dit niveau worden ze echter vrijwel niet uitgedaagd in de reguliere rekenlessen van veel methodes. Ze vinden geen uitdaging in sommen in rijtjes, of tafels op volgorde. Mogen ze echter bijvoorbeeld zoveel mogelijk keersommen bedenken waar eenzelfde getal uitkomt, dan vinden ze die uitdaging. Sterke rekenaars zijn goed in het visualiseren van wiskundige problemen en ze gaan graag zelf aan de slag met datgene wat ze geleerd hebben. Het uitdagen van sterke rekenaars is volgens Expertis al mogelijk vanaf de kleutergroepen. Materiaal voor begaafde rekenaars moet volgens Expertis voldoen aan de volgende kenmerken: Open opdrachten. Complexe opdrachten. Betekenisvolle opdrachten. Beroep doen op creativiteit. Uitlokken tot een onderzoekende houding. Uitnodigen tot reflectie. Uitdagen tot denken op een hoger abstractieniveau. Beroep doen op metacognitieve vaardigheden. Beroep doen op zelfstandig leren en leren leren. Topdown leren. Bij de ontwikkeling van Plustaak Rekenen Nieuw is rekening gehouden met deze kenmerken. Kinderen worden uitgedaagd zelf te ontdekken welke oplossingsstrategie ze moeten hanteren om tot de oplossing van een opdracht te komen. Ieder werkblad bestaat uit meerdere opdrachten waarvoor eenzelfde strategie gehanteerd moet worden. De opdrachten op het werkblad worden steeds een stapje moeilijker. Uiteindelijk mogen de kinderen ook zelf een opdracht bedenken, analoog aan de opdrachten op het werkblad. Met het antwoordenboekje kunnen de kinderen hun eigen werk nakijken; ze kunnen dus zelfstandig aan de slag. In de beknopte, praktische handleiding staan tips waarmee de leerkracht de leerling snel op weg kan helpen en de opdrachten kan evalueren en nabespreken met de leerling. Lees voor meer informatie het artikel: Handvatten voor sterke rekenaars op school - Expertis Onderwijsadviseurs, 23-10-2012 (Auteur: Marlin Nijhof, adviseur Rekenen.)