slimwinkeltje.nl
(MS13005)

Plustaak Taal, Taal & Lezen & Lezen

45,00

Dit product is tijdelijk niet leverbaar

Plustaak Taal & Lezen, Taal, Lezen d� lees- en taaluitdaging voor de betere leerlingen Voor de meest pientere en snelle kinderen van groep 3 t/m 8. Leuke, prikkelende en zinvolle opdrachten. Zeer geschikt voor zelfstandig werken. Niet vooruitlopend op de leerstof. Snel bestellen Algemene informatie Plustaak is bestemd voor de 10 tot 25% beste leerlingen van elke groep. Deze pientere en snelle leerlingen kunnen vaak wel wat extra werk gebruiken en hebben meer uitdaging nodig. De opdrachten in Plustaak lopen n�et vooruit op de leerstof, maar bieden een verbreding en verrijking van het aanbod in de methode. De werkboekjes staan vol leuke gevarieerde opdrachten, die juist voor deze kinderen een uitdaging zijn. Plustaak kan naast iedere methode worden gebruikt. Kinderen kunnen met Plustaak zelfstandig aan de slag. Kenmerken Opbouw Voor de kinderen in groep 3 en 4 begint Plustaak met werkboekjes waarin taal en lezen worden gecombineerd. In deze boekjes is de schrijfmotoriek van ondergeschikt belang. De nadruk ligt op taal en lezen. Vanaf groep 5 wordt dit gesplitst in de vakgebieden taal, en begrijpend en studerend lezen. De werkboeken bevatten elk 16 tot 40 taken met verschillende opdrachten per taak. Niet vooruitlopend op de leerstof Voor de betere leerlingen is het belangrijk dat ze niet los van de methode vooruit gaan lopen op de leerstof. Dit zorgt in een later stadium voor verveling en daarmee verplaats je het probleem. Plustaak biedt verbreding en verrijking van het aanbod in de methode. Met andere leerstof en andersoortige opdrachten. Zeer geschikt voor zelfstandig werken Met Plustaak kunnen kinderen zelfstandig aan de slag. Als ze klaar zijn, kunnen ze met het antwoordenboekje hun werk zelf controleren. Toch is het goed om regelmatig het werk te bekijken, te evalueren en af en toe een opdracht door te spreken. Hiermee kunt u het leereffect en de motivatie van de kinderen extra versterken. Plustaak is dus ook geschikt om structureel wat meer aandacht te besteden aan deze, soms vergeten, leerlingen. Differentiatie De werkboekjes van Plustaak zijn steeds per 2 leerjaren gekoppeld, en kunnen zo flexibel worden gebruikt. Zo is werkboekje 4/5 is bestemd voor groep 4, met een uitloop naar de eerste helft van groep 5. De opdrachten lopen namelijk steeds verder op in moeilijkheidsgraad. Op die manier kunnen ook de betere leerlingen in hun eigen tempo en op eigen niveau aan de slag. Toetsing en evaluatie Kinderen kunnen met Plustaak helemaal zelfstandig aan de slag. Met de antwoordenboekjes kijken ze zelfstandig de opdrachten na. Toch blijft het zeer belangrijk om regelmatig het werk te bekijken, te evalueren en opdrachten door te spreken. Hiermee kunt u het leereffect en de motivatie van de kinderen extra versterken.