slimwinkeltje.nl

The Leader in Me - Hoe 7 gewoonten zorgen voor (persoonlijk) leiderschap bij leerlingen - Stephen R. Covey e.a.

24,95

In het onderwijs ligt de focus terecht niet meer op kennisoverdracht alleen. De maatschappij vraagt van onze kinderen onder meer dat ze
eigen verantwoordelijkheid nemen, probleemoplossend kunnen denken en goed kunnen samenwerken. Schoolprogramma’s zijn daar niet altijd
voldoende op toegerust. The Leader in Me is een procesaanpak die staf, leerlingen en ouders betrekt bij het ontwikkelen van de
vaardigheden die kinderen in de eenentwintigste eeuw nodig hebben. De aanpak is gebaseerd op de zeven eigenschappen van effectief
leiderschap en wordt succesvol toegepast in landen over de hele wereld, ook in de Lage Landen.

Extra informatie

De zeven eigenschappen (gewoonten) van effectief leiderschap:
1 Wees proactief
2 Begin met het einde voor ogen
3 Belangrijke zaken eerst
4 Denk win-win
5 Eerst begrijpen, dan begrepen worden
6 Synergie
7 Houd de zaag scherp
Stephen R. Covey was een internationaal vermaarde leiderschapsautoriteit, adviseur en leraar. Zijn bestseller De zeven eigenschappen
van eff ectief leiderschap werd uitgeroepen tot het meest invloedrijke leiderschapsboek van de twintigste eeuw, met meer dan 25 miljoen
verkochte exemplaren in 38 talen. Zijn zoon Sean Covey is executive vice president van FranklinCovey en leidt de divisie Education van het
bedrijf. David K. Hatch is daar global director of strategic initiatives. Muriel Summers is sinds 1998 directrice van A.B. Combs in Raleigh,
North Carolina. Ze heeft de eerste op leiderschap gebaseerde basisschool in de Verenigde Staten opgezet.