slimwinkeltje.nl
(B19004)

Het Grote Vooruitwerklabboek Deel 3 - Els Schrover

125,00

!!! Nieuw !!! Daar is hij dan:

Het Grote Vooruitwerklabboek Deel 3 - Els Schrover

In Vooruitwerklabboek (VWLB) 3 ligt de nadruk op samenwerking en de factoren die de samenwerking kunnen verstoren.

In het eerste deel van dit boek vindt u vijf opdrachten voor samenwerking
en de nabespreking om te zien wat iedereen ervan heeft geleerd. Het is
de bedoeling dat het geleerde leidt tot regels waarop de groepsleden
elkaar kunnen aanspreken bij de komende opdrachten.

Het middelste deel van het boek is het grootste en het meest herkenbaar
als Vooruitwerklabboek. Het bestaat uit tien ‘Grote Opdrachten’, net als in
boek 1 en 2. Deze opdrachten zijn de meest complexe van de
drie Vooruitwerklabboeken: samenwerken, zelfkennis en reflectie op het
groepshandelen zijn opnieuw de sleutelwoorden, maar voor deze
opdrachten is goed en gestructureerd overleggen en onderhandelen echt onontbeerlijk.

In het laatste deel van boek 3 komen de leerdoelen van dit boek samen, in ‘de vijf regels van goed onderhandelen’. De deelnemers kunnen in twee grappige maar moeilijke samenwerkings- en overleg-oefeningen (‘Haaien-eiland’ en ‘Luts en Mips’) ontdekken in hoeverre ze zich de leerdoelen van boek 3 hebben eigen gemaakt.

 

Extra informatie

De Vooruitwerklabboeken zijn ontwikkeld als verrijkingsmateriaal voor
(hoog)begaafde leerlingen van Basisschool en Voortgezet Onderwijs.
In de workshops trainen ze vaardigheden om hun leerhouding,
schoolprestaties en zelf-inzicht te verbeteren.
Het verrijkingsconcept is ontwikkeld aan de Radboud Universiteit
Nijmegen en de Stichting Ontwikkeling Leermethoden
(www.slimlerenleren.nl), door Dr. E. (Els) Schrover.

In elk van de drie delen vindt u een opbouwende reeks van volledig
uitgeschreven lessen met een ‘Grote Opdracht’, het leerdoel van de les,
tips voor observatie en punten voor de nabespreking, verder zijn er
kopieerbare Vragenbladen voor de leerling in de boeken. Deze zijn ook
van de website te downloaden.

De boeken zijn gebaseerd op jarenlange ervaring met het Vooruitwerklab aan de Radboud Universiteit in 

Nijmegen. De lessen in ´Het Grote Vooruitwerklabboek´ zijn opgezet om de kinderen bekend te maken met de
drie intelligenties van Robert Sternberg: analytisch, creatief en praktisch. Kinderen leren dat zij keuzes kunnen
maken in de manier van denken waarmee ze een probleem gaan oplossen. Om Succesvol te kunnen zijn in het
leven is er meer nodig dan analytische intelligentie (die met een IQ-test wordt gemeten). Naast analytische
intelligentie zijn creatieve intelligentie en praktische intelligentie van belang. Om succesvol intelligent te zijn en
een succesvolle bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij moeten de vaardigheden in balans zijn. Iemand
is meer succesvol intelligent naarmate hij beter in staat is om zijn omgeving te selecteren, te veranderen, of zich
aan te passen aan de omgeving (Sternberg, 2003) (Bakx, de Boer, van den Brand, & van Houtert, 2016).
In ´Het Grote Vooruitwerklabboek´ wordt meer aandacht besteed aan het proces van denken dan aan het
eindproduct. Inzicht in het denkproces is van groot belang voor hoogbegaafde kinderen. Voor het leren over
denken is tijd nodig, en een soort ´wrijving´: het moet niet te snel gaan allemaal, en ook niet te gemakkelijk.
“Moeilijk moet!” (van Gerven, 2008; Wientjes, 2008)

 

Nog 4 exemplaren op voorraad